Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Razpis za vpis v magistrske študijske programe za vpis v študijskem letu 2024/25:

 

Postopek izračuna točk iz povprečnih ocen v okviru izbirnega postopka kandidatov za vpis na magistrski študijski program Športna vzgoja oz. Kineziologija:

V postopku bo upoštevana povprečna ocena kandidatov v skladu z merili za izbiro v primeru omejitve vpisa. Vse povprečne ocene kandidatov bodo razvrščene od minimalne do maksimalne povprečne ocene, nato pa linearizirane v točke sprejmnega postopka na lestvici od 1 do 100 točk. Za linearizacijo bo uporabljena naslednja formula:

ŠTEVILO TOČK KANDIDATA = (Povprečna ocena– Minimalna povprečna ocena) / (Maksimalna povprečna ocena  - Minimalna povprečna ocena) * (Maksimalno število točk – Minimalno število točk) + Minimalno število točk