Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Informativni dan za vpis na magistrska študijska programa v š. l. 2021/22 bo:

 

16. 6. 2021 ob 12h za program Športna vzgoja (v veliki predavalnici FŠ ali na daljavo),

16. 6. 2021 ob 13h za program Kineziologija (v veliki predavalnici ali na daljavo).