Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predmetnik - Športno treniranje

Predmeti Kontaktne ure KT
P S V D
1. letnik
 
1. semester
Funkcionalna anatomija 60   30   90 6
Osnove gibanja v športu 45 15 30   90 6
Informatika v športu 30   30   60 4
Osnove pedagogike športa 30 15   15 60 4
Psihologija  modul Razvojna psihologija 30   15   45 3

STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 1 (izbere 3 od 4)

1. semester: 

2. semester:

 

Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1,
Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode, Ples 1

Atletika 1

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

4

2. semester
Fiziologija športa 1 60   30   90 6
Biomehanika športa 1 30   15   45 3
Medicina športa 1 30   15   45 3
Zgodovina športa 30 15     45 3
Psihologija modul Obča psihologija 30   15   45 3
Osnove pedagogike športa 30     15 45 3

ŠPORT A

15 15 30 0 60 4
2. letnik
 
3. semester
Biomehanika športa 2 30   15   45 3
Fiziologija športa 2 45       45 3
Medicina športa 2 45   45   90 6
Živčno-mehanske osnove gibanja 1 30   15   45 3
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 2 (izbere 2 od 3)
Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1 15   45   60 4
Nordijsko smučanje 1 15   45   60 4
Planinstvo 20 10 30   60 4
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 3 (2 od 4):
Odbojka 1 15   45   60 4
Rokomet 1 15   45   60 4
ŠPORT A 60   45   105 7
4. semester
Kondicijska priprava 1 90 30 90   210 14
Temelji vadbenega procesa 1 30   15   45 3
Statistika v športu 30   30   60 4
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 3 (2 od 4):
Nogomet 1 15   45   60 4
Košarka 1 15   45   60 4
ŠPORT A 15       15 1
3. letnik
 
5. semester
Angleščina 45       45 3
Filozofija športa 30 15     45 3
Športna prehrana 30 0 15   45 3
Psihologija športa 30 15 15   60 4
Temelji vadbenega procesa 2 15 15 15   45 3
Kondicijska priprava 2 45 30 30   105 7
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMETI 30   15   45 3
ŠPORT A 30   30   60 4
6. semester
Sociologija športa 30 15 15   60 4
Osnove managementa v športu 56 4 15   75 5
Praktično delo v športni organizaciji       90 90 6
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 4 (1 od 2):            
Psihološka priprava 30   15   45 3
Biomehanika športa 3 30   15   45 3
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMETI 60 30 45   135 9

ŠPORT A

30 15     45 3

ŠPORT A (usmeritveni šport študenta):  Alpsko smučanje in deskanje na snegu, Atletika, Badminton, Biatlon, Borilni športi, Hokej na ledu, fitnes, kajak kanu, kolesarstvo, Košarka, Namizni tenis, Nogomet, Odbojka, Plavanje, Ples, Ritmična gimnastika, Športno plezanje in alpinizem, Rokomet, Squash, Smučarski skoki in nordijska kombinacija, Smučarski tek, Športna gimnastika, Tenis, Triatlon, Vaterpolo, Veslanje

SPLOŠNI IZBIRNI PREDMET : Splošni  izbirni predmeti za skupaj 12 KT - možnosti: 

a) Študent lahko izbere predmete iz ponudbe splošnih izbirnih predmetov UL FŠ za tekoče študijsko leto;

b) Študent lahko izbere predmete drugih prvostopenjskih študijskih programov UL FŠ ali drugih članic UL;

c) Študent lahko izbere usmerjanje posameznega športa, vendar se mora za to možnost prijaviti že v 2. letniku Športne vzgoje.