Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predmetnik - Športna vzgoja - 2. stopnja (2019/20)

Predmet Kontaktne ure KT
P S V D
1. letnik
1. semester
Didaktika športne vzgoje 3 30 0 15 0 45 3
Pedagogika, andragogika in didaktika 60 15 15 0 90 6
Pedagoški praktikum 15 30 0 0 45 3
 

Izbirni predmet 21 (izbere 1 od 2)

Športna vzgoja učencev s posebnimi potrebami

Športna vzgoja mlajših otrok

45

45

30

30

15

15

0

0

90

90

6

6

Zdrav življenjski slog 60 0 30 0 90 6
Košarka 2+3 15 0 30 0 45 3
Nogomet 2+3 15 0 30 0 45 3
Ples 2+3 15 0 30 0 45 3
Atletika 2+3 15 0 30 0 45 3
2. semester
Planinstvo in nekatere dejavnosti v naravi 2 15 0 45 0 60 4
Vodne dejavnosti v šolskem programu 5 0 40 0 45 3
Učna praksa v osnovni šoli - izbirnost 0 0 0 90 90 6
Plavanje 2+3 15 0 30 0 45 3
Športna gimnastika 2+3 15 0 30 0 45 3
Odbojka 2+3 15 0 30 3 45 3
Rokomet 2+3 15 0 30 3 45 3

2. letnik 

3. semester
Izbirni predmet 22**: Splošni izbirni predmeti 60 0 30 0 90 6
Metodologija v športu 45 15 15 0 75 5
Management šolskih športnih programov 45 3 15 0 90 6
Učna praksa v srednji šoli 0 0 0 90 90 6
Alpsko smučanje 2+3 15 0 30 0 45 3
Nordijsko smučanje 2+3 15 0 30 0 45 3
4. semester
Magistrsko delo 0 0 0 450 450 30

Izbirni predmet 22: Splošna izbirnost – študenti lahko izberejo predmete drugih magistrskih študijskih programov  druge stopnje UL ali predmete  magistrskeg študijskega   programa Kineziologija, FŠ, v skupnem obsegu 6 KT ali sklop 1 (6 KT) ali sklop 2 (6 KT), ki vsebujeta spodnje predmete:

Športi 4 - sklop 1:  P S V Skupaj KT
Borilni športi 4 0 0 30 30 2
Namizni tenis 4 0 0 30 30 2
Deskanje na snegu 4 0 0 30 30 2

 

Športi 4 - sklop 2:  P S V Skupaj KT
Ritmična gimnastika 0 0 30 30 2
Sodobni športi 0 0 30 30 2
Borilni športi 0 0 30 30 2