Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Športna vzgoja (2. stopnja) - temeljni podatki o programu

Vrsta in ime programa:  Magistrski študijski program 2. stopnje Športna vzgoja

Podatki o programu v:

Predstavitveni zbornik magistrskega študijskega programa Športna vzgoja 2023/24

Učni načrti 2023/24 (po abecednem redu imen predmetov)

Strokovni naslov, ki se pridobi s študijskim programom:

MAGISTER PROFESOR ŠPORTNE VZGOJE / MAGISTRICA PROFESORICA ŠPORTNE VZGOJE. Okrajšava strokovnega naslova je mag. prof. šp. vzg. (za imenom in priimkom)

 

Trajanje programa:

Študij traja 4 semestre (2 leti) in obsega skupaj 120 KT.

 

V skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17) se magistrski študijski program 2. stopnje Športna vzgoja  uvršča v seznam javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu.

 

Pravilnik o merilih za določitev javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu

Pred sprejetjem novega Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) je bilo magistrom drugostopenjskega študijskega programa Športna vzgoja Fakultete za šport dovoljeno delo v športu na podlagi sklepa Strokovnega sveta RS za šport:

Sklep Strokovnega sveta RS za šport z dne, 15.6.2017

Diplomanti predbolonjskih študijskih programov Fakultete za šport lahko delajo v športu na podlagi uvrstitve "starih" programov na seznam javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu, v skladu z 48. členom Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in Pravilnikom o merilih za določitev javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu

 

Arhiv predstavitvenih zbornikov:

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016