Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Športna vzgoja (2. stopnja) - temeljni podatki o programu

Vrsta in ime programaMagistrski študijski program 2. stopnje Športna vzgoja

Predstavitveni zbornik magistrskega študijskega programa Športna vzgoja 2021/22


Navedba strokovnega naslova:

Strokovni naslov, ki se pridobi s programom, je: MAGISTER PROFESOR ŠPORTNE VZGOJE / MAGISTRICA PROFESORICA ŠPORTNE VZGOJE.
Okrajšava strokovnega naslova je mag. prof. šp. vzg. (za imenom in priimkom)


Trajanje programa:

Študij traja 4 semestre (2 leti) in obsega skupaj 120 KT.


Opredelitev temeljnih ciljev programa:

 • Izobraževanje učiteljev športne vzgoje za delo v osnovnih šolah
 • Izobraževanje učiteljev športne vzgoje za delo v srednjih šolah  


Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

 • Splošne vodstvene sposobnosti
 • Poznavanje raziskovalnih izhodišč v vzgoji in izobraževanju
 • Mentorske sposobnosti (mentorstvo študentom in pripravnikom)


Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom: 

 • Usposobljenost za pedagoško vodenje razreda pri športnovzgojnem procesu
 • Usposobljenost za medpredmetno povezovanje
 • Usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja pri športni vzgoji in oblikovanje povratnih informacij (ocena, svetovanje otrokom in staršem)
 • Poznavanje dela z otroki s posebnimi potrebami, vključenimi v običajne šole, pri športni vzgoji
 • Prepoznavanje športno nadarjenih in njihovo usmerjanje Metodološka usposobljenost za raziskovalno delo na pedagoškem področju (zbiranje, obdelava in interpretacija podatkov)
 • Poglobljeno poznavanje zakonitosti izbranih področij ter refleksija lastnega razumevanja teorije in izkušenj v praksi
 • Sposobnost za analizo in načrtovanje raziskovalnega dela v pedagoški praksi, na področju telesnega in gibalnega razvoja ter antropoloških vidikov športa otrok in mladine

 

V skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17) se magistrski študijski program 2. stopnje Športna vzgoja  uvršča v seznam javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu.

Pravilnik o merilih za določitev javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu

Pred sprejetjem novega Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) je bilo magistrom drugostopenjskega študijskega programa Športna vzgoja Fakultete za šport dovoljeno delo v športu na podlagi sklepa Strokovnega sveta RS za šport:

Sklep Strokovnega sveta RS za šport z dne, 15.6.2017

Diplomanti predbolonjskih študijskih programov Fakultete za šport lahko delajo v športu na podlagi uvrstitve "starih" programov na seznam javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu, v skladu z 48. členom Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in Pravilnikom o merilih za določitev javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu

 

Arhiv predstavitvenih zbornikov:

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016