Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Management v športu (2. stopnja) - temeljni podatki o programu

Opomba: Program skupaj izvajata Fakulteta za šport in Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
 

Vrsta in ime programa:

Magistrski  študijski program 2. stopnje Management v športu

brošura 

 

Navedba strokovnega naziva:

Strokovni naziv, ki se pridobi s programom je: MAGISTER MANAGEMENTA V ŠPORTU / MAGISTRICA MANAGEMENTA V ŠPORTU.
 

Trajanje programa:

Študij traja 4 semestre (2 leti) in obsega skupaj 120 KT.
 

Dodatne in podrobnejše informacije o študijskem programu so na voljo na straneh Ekonomske fakultete UL.