Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Knjižnično gradivo in način izposoje

KNJIŽNIČNO GRADIVO

Knjižnična zbirka zajema približno 28.500 enot gradiva (knjige, revije, specialistična, diplomska, magistrska in doktorska dela, slovarji, atlasi, enciklopedije, CD-ROM-i, DVD-ji, videokasete). Gradivo je v slovenskem in tujih jezikih (angleško, nemško, francosko, bolgarsko, rusko, srbsko, hrvaško, makedonsko itd.) ter pokriva področje športa in znanosti o športu ter druge znanstvene discipline in področja, ki so pomembna z vidika preučevanja športa (medicina, sociologija, psihologija, vzgoja, izobraževanje itd.). Fond se vsakoletno dopolnjuje.

 

Knjige

V knjižnici je približno 13.500 inventarnih enot knjig.

Dostopne so v prostem pristopu, manj iskano in starejše gradivo je shranjeno v depoju in arhivu.

Začetki knjižnega fonda segajo v leto 1956. V COBISS so vnesene knjige, ki smo jih pridobili od leta 1972 naprej, ostalo se še vnaša. Bibliografski podatki o knjigah se nahajajo tudi v klasičnem listkovnem katalogu (abecednem in sistematskem – UDK), od leta 2005 ga ne dopolnjujemo več.

Rok izposoje za knjige je 1 mesec, z možnostjo podaljšanja. Določeno gradivo ima rok izposoje 1 teden, podaljšati ga je mogoče le, ča ga nihče ne išče.

 

Serijske publikacije

Celotna zbirka šteje približno 6.000 inventarnih enot revij in obsega revije v različnih jezikih s področja športa, medicine športa, psihologije, sociologije športa, biomehanike in drugih področij.

 

Novejši letniki revij so dostopni v prostem pristopu, ostala zaloga revij je v depoju (predhodno naročanje oz. čakanje za dostop do njih ni potrebno).

Revij ne izposojamo na dom, na voljo so za uporabo v knjižnici oz. za fotokopiranje.    

 

Diplomske, magistrske, doktorske in specialistične naloge

Vse naloge so vnesene v COBISS+. Od leta 2007 naprej so praviloma dostopne tudi v elektronski obliki v bazi COBISS+ in v RUL. Diplomske naloge so že nekaj let samo v e-obliki, magistrske pa od leta 2022.

Tisaknih izvodov tega gradiva na izposojamo na dom, na voljo je za uporabo v knjižnici oz. za fotokopiranje. 

 

Multimedisjko - neknjižno gradivo

Zbirka zajema približno 500 enot (videokasete, CD-ROM-i, DVD-ji). Vse neknjižno gradivo je vneseno v COBISS+.

Del tega gradiva je na voljo za uporabo v knjižnici, večino pa si ga je mogoče izposoditi za 1 teden, z možnostjo podaljšanja.

 

Priročna zbirka

Zbirka zajema približno 280 enot priročnikov, slovarjev, enciklopedij, leksikonov s splošnega področja, športa, medicine itd.. Celotna zbirka je vnesena v COBISS+.

Gradivo je na voljo za uporabo v knjižnici.

 

ISKANJE GRADIVA

Gradivo si uporabniki poiščejo sami v katalogu OPAC ali po policah v prostem pristopu. Za svetovanje pri iskanju, se uporabniki lahko obrnejo na knjižničarko na izposoji.

 

Več o izposoji lahko najdete v Pravilih poslovanja  Knjižnice Fakultete za šport.
 

Zadnja sprememba: 13.12.2023