Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopek za vpis v 2., 3. in 4. letnik študija
Postopki pri odločanju o prošnjah študentov
Postopki pri odločanju o pritožbah študentov v študijskih zadevah
Nostrifikacijski postopki - priznavanje v tujini pridobljenih diplom
Habilitacijski postopki z matičnih področij Fakultete za šport