Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov
Evidenca osebnih kartonov študentov 
Evidenca zapisnikov o izpitih
Evidenca o diplomantih
Evidenca o nostrifikacijah tujih diplom
Evidenca o priznavanju izobrazbe 
Evidenca uporabnikov knjižnice
Evidenca o zaposlenih delavcih
Evidenca o raziskovalcih
Evidenca o poškodbah pri delu
Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honoraji)