Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Seznam drugih informatiziranih zbirk

Vzajemna bibliografska-kataložna baza podatkov COBISS:

Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI je rezultat online vzajemne katalogizacije in vsebuje več kot 2,4 milijona (januar 2004) bibliografskih zapisov o knjižnem in neknjižnem gradivu (monografske publikacije, serijske publikacije, članki). Zagotavlja možnost multimedijske predstavitve, za potrebe vodenja bibliografij slovenskih avtorjev pa vključuje tudi zapise izvedenih del. Vsebuje tudi informacije o tem, v katerih knjižnicah v Sloveniji se posamezno gradivo nahaja, kar ji daje tudi funkcijo vzajemnega kataloga. Baza podatkov COBIB.SI je za sistem COBISS.SI temeljnega pomena, saj opravlja osrednjo funkcijo v procesu vzajemne katalogizacije in pri iskanju bibliografskih informacij ter informacij o lokaciji in dostopnosti publikacij.
V sistemu COBISS.SI lahko izbiramo med naslednjimi bazami podatkov:

 • vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI
 • podatki o slovenskih knjižnicah - COLIB.SI
 • faktor vpliva - iz baz podatkov Journal Citation Reports
 • kazala tujih znanstvenih in strokovnih revij - SwetScan
 • druge baze podatkov, vključene v COBISS.SI
 • baze podatkov OCLC - servis FirstSearch
 • druge baze podatkov, dostopne prek interneta
 • druge specializirane baze podatkov
 • Informacijski sistem INFOrmacijskih Resursov v Sloveniji - INFORS

Uradni list

NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica

Mrežnik – kažipot po informacijskih virih je izhodišče za iskanje znanstvene in strokovne literature ter drugih informacij. Pomaga vam pri izbiri ustreznega informacijskega vira, kjer potem poiščete informacije: besedila člankov, bibliografske zapise o člankih, knjigah, disertacijah..., elektronske knjige, statistične podatke, zvočne posnetke, kontaktne podatke itn. itn.

CTK – Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

 • Elektronske knjige CTK
 • Podatkovne in druge zbirke dostopne preko omrežja
 • Slovarji, dostopni na omrežju

UNIVERZA V LJUBLJANI - spletni informacijski viri

Elektronske revije
Elektronski slovarji
Elektronske knjige
Enciklopedije
Podatkovne zbirke
Prednatisi in odprti arhivi
Druge povezave
Odprti arhivi tujih univerz

Portal e-revij Univerze v Ljubljani
Trenutno lahko dostopate do 2886 revij s celotnimi besedili iz paketov ScienceDirect, SpringerLink (bivši Kluwer), Emerald, IEEE ASPP in OCLC ECO Print, na katere so naročene knjižnice Univerze v Ljubljani. Na nivoju izvlečkov in kazal pa portal omogoča dostop do več kot 11.000 revij z več kot 5 miljoni člankov. Portal temelji na uporabniškem vmesniku EBSCOhost® Electronic Journals Service (EJS).

Vse informacije in dostop do baz na spletnem naslovu: http://www.fsp.uni-lj.si/o_fakulteti/knjiznica/