Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Podatki o Fakulteti za šport

Naslov:
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport

Gortanova 22
1000 Ljubljana
Slovenija 

Telefon: (01) 520 77 00
Faks: (01) 520 77 40
E-pošta: dekanat@fsp.uni-lj.si

Ident.št. za DDV.: SI96040289
Matična št.: 1627040000
Trans. rač.: 01100-6030708477 pri UJP RS

  Slika FS Studij3 slika bazen stavba

 

 

 

Bodoči študenti Fakultete za šport Slika FS2