Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Cilji in dejavnosti

Osrednji cilji:

 • ohranjanje povezanosti med diplomanti UL FŠ,
 • razvijanje in krepitev (občutka) pripadnosti akademski skupnosti UL FŠ,
 • mreženje in povezovanje ter iskanje novih poslovnih priložnosti,
 • spodbujanje nadaljnjega osebnega in poklicnega/kariernega razvoja, vseživljenjskega učenja in raziskovanja,
 • izmenjava izkušenj in primerov dobre prakse, mentorski programi za prenos znanja
 • promocija pedagoškega, znanstvenega in raziskovalnega dela UL FŠ in dosežkov naših članov ter promocija študijskih programov,
 • priložnosti za druženje diplomantov s profesorji, raziskovalci, sodelavci, študenti in partnerji UL FŠ
 • sodelovanje pri promocijskih dejavnostih za krepitev prepoznavnosti in ugleda UL FŠ.

 

Dejavnosti:

 • povezovanje in druženje diplomantov na različnih srečanjih, zabavnih in izobraževalnih dogodkih,
 • organizacija in izvedba strokovnih predavanj, seminarjev, delavnic, tečajev in dogodkov, usposabljanj, posvetov, okroglih miz in drugih dogodkov,
 • sodelovanja in partnerstva pri znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti,
 • povezovanje z organizacijami in posamezniki s sorodnimi cilje za vključevanje članov kluba v projekte v Sloveniji in širše.

alumni UL