Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Izjava o dostopnosti

Ta izjava se nanaša na spletno stran https://www.fsp.uni-lj.si, s katero upravlja Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport (v nadaljevanju UL FŠ).

Za zagotovitev zahtev glede dostopnosti skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, v nadaljevanju ZDSMA) so sistemsko zagotovljene naslednje prilagoditve:

 • odzivno oblikovanje,
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • navigacija s tipko,
 • omogočeno je opremljanje slik in priponk,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov in vlog posameznih sklopov.

Nedostopna vsebina

Nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti skladno z ZDSMA. Zaradi nesorazmernega bremena za UL FŠ niso dostopna naslednja gradiva:

 • nekateri skenirani dokumenti v PDF obliki,
 • nekateri programsko generirani dokumenti,
 • multimedijske vsebine,
 • nekatere kompleksne tabele in grafi s podatki,
 • povečava besedila,
 • ni mogoč vklop funkcionalnosti spremembe barvne sheme.

Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z ZDSMA. V fazi izvedbe je implementacija vtičnika za dostopnost in optimizacija spletne strani z vidika urejanja prikaza vsebin za uporabnike podpornih tehnologij. Vse ostale zahteve glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA, bodo izpolnjene ob celoviti prenovi spletne strani UL FŠ, ki je načrtovana v prihodnosti.

Povratne informacije in kontakti

Trudimo se, da bi bile vsebine na naši spletni strani v prihodnosti čim bolj dostopne različnim skupinam uporabnikom. Če naletite na vsebino, ki ni dostopna oziroma želite dodatne informacije glede nedostopne vsebine, se lahko obrnete na nas po navadni ali elektronski pošti:

 • Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana
 • e-pošta: 

 

Dodatna pojasnila glede nedostopne vsebine pa lahko prejmete tudi v okviru telefonskega svetovanja na telefonski številki: 01 520 77 02

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID), na naslov Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si

 

Ta stran je bila nazadnje posodobljena 21. 4. 2023.