Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Pravilniki Fakultete za šport

 

  Datum sprejetja oz. začetka veljave
Pravilnik o delovnem času in evidentiranju delovnega časa na Fakulteti za šport 25.01.2018
Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem, zaposlenim na Univerzi v Ljubljani 21.6.2012
Pravila o poslovanju knjižnice 7.12.2012
Pravilnik o  posebnih pogojih izobraževanja kategoriziranih športnikov in trenerjev kategoriziranih športnikov

1. 10. 2018

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na Fakulteti za šport 11.4.2019
Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na FŠ 5.11.2010
Pravilnik o informacijski tehnologiji FŠ 5.11.2010
Pravilnik za vrednotenje pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev na Fakulteti za šport 1.9.2018
Univerza v Ljubljani - predpisi, Statut in pravilniki  
Pravila o organizaciji in delovanju Fakultete za šport 

07.03.2020

(objavljeno 06.03.2020)

Poslovnik senata FŠ objavljeno 29.5.2020, velja od 30.5.2020
Pravilnik o priznanjih študentom Fakultete za šport 4.6.2014
Odgovorne osebe na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za šport januar 2020
Študijski red  objavljeno 7.5.2020, velja od 8.5.2020
Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet objavljeno 22. 1. 2021

 

PRAVILNIK O IZPLAČILU REDNE DELOVNE USPEŠNOSTI

objavljeno 16. 10. 2020
Kriteriji delovne uspešnost objavljeno 16. 10. 2020
ravilnik o računovodstvu FŠ 1.10.2010

Priloge k pravilniku o računovodstvu:

 • Priloga 1 - Šifrant stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev
 • Priloga 2 - Kontni načrt fakultete po načelu poslovnega dogodka
 • Priloga 3 - Kontni načrt fakultete po načelu denarnega toka
 • Priloga 4 - NAVODILO 1: Zahtevek za izdajo naročilnice
 • Priloga 5 - NAVODILO 2: Potni nalogi
 • Priloga 6 - Vloga za izdajo potnega naloga
 • Priloga 7 - Poročilo o službeni poti
 • Priloga 8 - NAVODILO 3: Gibanje knjigovodskih listin
 • Priloga 9 - NAVODILO 4: Izvedba postopka javnega naročanja
 • Priloga 10 - Simboli dokumentov
 • Priloga 11 - Odgovorne osebe na fakulteti
 • Priloga 12 - Poročilo opravljenega dela študenta, ki je opravljal delo po napotnici
 • Priloga 13 - NAVODILO 6:Navodila za operativno izvedbo izterjave dolgov
 • Priloga 13 - NAVODILO 6a: Navodilo za izstavljanje opominov
 • Priloga 14 - Navodilo za ravnanje z osnovnimi sredstvi
 • Priloga 14a - Zapisnik o izdaji osnovnega sredstva v uporabo
 • Priloga 14b - Reverz za uporabo osnovnega sredstva
 • Priloga 14c - Prenosnica osnovnih sredstev
 • Priloga 14č - Razdolžnica osnovnih sredstev

Obvezni podatki na računu