Skoči na vsebino

Plavanje

 • ZAČETNO PLAVANJE

  Vsebina je v pripravi.

 • OSNOVNO PLAVANJE 1

  Tehnike:  Osnovno prsno, osnovni kravl, osnovno hrbtno, osnovni skok na glavo

  Cilji
  Prsno:

  • Osvojiti  prsno noge  (oblika in moč udarca)
  • Osvojiti prsno zaveslaj (oblika)
  • Osvojiti koordinacijo in fazo drsenja
  • Osvojiti prsno obrat
  • V pravilni tehniki z uporabo obrata odplavati  200m brez rušenja tehnike

  Kravl:

  • Osvojiti kravl noge (obliko in razdaljo)
  • Osvojiti osnovni kravl zaveslaj s stegnjenimi rokami (oblika)
  • Osvojiti kravl udrace z dihanjem
  • Osvojiti kravl koordinaciji roka-roko ujame 
  • Kravl roka roko ujame odplavati 4x25m sproščeno brez rušenja tehnike

  Hrbtno:

  • Osvojiti  hrbtno noge (oblika in položaj telesa)
  • Osvojiti hrbtno zaveslaj (oblika s posamezno roko)
  • Osvojiti koordinacijo hrbtno drsenja 
  • Odplavati 2x25m osnovno hrbtno drsenje

  Skok na glavo:

  • Osvojiti skok na glavo

  Na koncu leta biti sposoben odplavati krajše(do 75m) razdalje v osnovnih tehnikah. Preplavati 1 kilometer brez ustavljanja. Preplavana razdalja na urah od 800m do 1100m.

  Primerno za: 

  • Vpis v ta program je primeren za tiste, ki se želijo naučiti osnove tehnike. 
  • Plavajo žabico, plavajo prsno in kravl, vendar so po 100m posamezne tehnike utrujeni in se jim tehnika pokvari
  • Ne znajo skočiti na glavo
  • Ne poznajo prsno obrata
 • OSNOVNO PLAVANJE 2

  Tehnike:  Osnovno prsno z obratom in podvodnim zaveslajem, osnovni kravl z uporabo obrata, osnovno hrbtno, osnovni skok na glavo z prehodom v tehnike

  Cilji
  Prsno:

  • Utrditi  prsno noge  (oblika, moč in efektivnost)
  • Utrditi koordinacijo in fazo drsenja
  • Utrditi prsno obrat
  • Osvojiti podvodni zaveslaj
  • Osnovno tehniko pričeti s skokom  in prehodom v plavanje, v osnovni tehniki sproščeno odplavati 400m in uporabljati obrat s podvodnim zaveslajem.

  Kravl:

  • Utrditi kravl noge z dihanjem (obliko, razdalja in efektivnost)
  • Utrditi osnovni kravl zaveslaj s stegnjenimi rokami (oblika, dolžina zaveslaja)
  • Utrditi  osnovni kravl in podaljšati razdaljo z uporabo obrata 
  • Osnovno tehniko kravl roka roko ujame odplavati 2x50m sproščeno brez rušenja tehnike z uporabo osnovnega obrata

  Hrbtno:

  • Utrditi  hrbtno noge (oblika in položaj telesa)
  • Utrditi hrbtno zaveslaj (oblika s posamezno roko)
  • Osvojiti koordinacijo hrbtno 
  • Odplavati 100m osnovno hrbtno drsenje

  Skok na glavo:

  • Osvojiti skok na glavo s prehodom v tehniko

  Na koncu leta biti sposoben odplavati daljše (od 100 do 150m) razdalje v osnovnih tehnikah brez rušenja tehnike.  Poleg povdarka na tehnikah je tudi povdarek na preplavanih daljših razdaljah in serijah s posamezno osnovno tehniko. Preplavana razdalja na urah od 1000m do 1300m.

  Primerno za: 

  • Vpis v ta program je primeren za tiste, ki plavajo vse tri tehnike, vendar so po razdalji 150m utrujeni.
  • Poznajo skok na glavo.
  • Poznajo prsno obrat.
 • NADALJEVALNO PLAVANJE 1

  Tehnike:  Nadaljevalna tehnika prsno z uporabo obrata in podvodnega zaveslaja, osnovni in nadaljevalni kravl z uporabo salte, osnovni hrbtno, osnove delfina, štartni skok pri posamezni tehniki

  Cilji
  Prsno:

  • Osvojiti nadaljevalni prsno
  • Utrditi prsno obrat in podvodni zaveslaj
  • Poznati razliko med prsnim s povdarjenim drsenjem in šprintom
  • Plavati serije na čas v pravilni tehniki
  • Pričeti s skokom  in prehodom v plavanje, v nadaljevalni tehniki odplavati 2x200m in uporabljati obrat s podvodnim zaveslajem

  Kravl:

  • Utrditi kravl noge z dihanjem ( razdalja in efektivnost)
  • Utrditi osnovni kravl zaveslaj s stegnjenimi rokami (dolžina zaveslaja)
  • Utrditi  osnovni kravl roka roko lovi na razdaljih daljših od 200m 
  • Spoznati nadaljevalni kravl (oblika prenosa)
  • Plavati serije na čas v osnovni tehniki in paziti na dolžino zavelsaja
  • Osvojiti kravl obrat – salto
  • Osnovno tehniko kravl roka roko lovi odplavati 2x100m sproščeno brez rušenja tehnike z uporabo salte

  Hrbtno:

  • Utrditi  hrbtno noge (oblikain efektivnost)
  • Utrditi koordinacijo hrbtno 
  • Utrditi tehniko na daljših razdaljah večjih od 200m

  Delfin:

  • Osvojiti delfin gibanje
  • Osvojiti delfin zaveslaje (oblika)
  • Osvojiti delfin koordinacijo s pasivnimi nogami
  • Odplavati delfin tehniko s 4 do 5 cikli (12-15m) pri čemer je povdarek na pasvnih nogah in aktivnem gibanju

  Štartni skok:

  • Utrditi štartni skok pri prsnem in kravlu

  Na koncu leta biti sposoben odplavati daljše (do 200m) razdalje v nadaljevalni oziroma osnovni tehniki brez rušenja tehnike.  Plavati vse štiri tehnike. Odplavati serije na čas pri višji intenzivnosti.  Preplavana razdalja na urah od 1300m do 1600m.

  Primerno za: 

  • Vpis v ta program je primeren za tiste, ki poznajo vse tri plavalne tehnike (prsno, kravl, hrbtno) in so sposobni odplavat krajše razdalje brez utrujenosti
  • Ne znajo delfina ali pa so po 25m utrujeni 
  • Poznajo skok na glavo
  • Poznajo prsno in kravl obrata ali pa so sposobni narediti preval v vodi
  • So sposobni oplavati 150m nog posamezne tehnike
 • NADALJEVALNO PLAVANJE 2

  Tehnike:  Nadaljevalna tehnika prsno z uporabo obrata in podvodnega zaveslaja, nadaljevalna tehnika kravl z uporabo salte, nadaljevalna tehnika hrbtno, delfin, štartni skok pri posamezni tehniki


  Cilji
  Prsno:

  • Utrditi nadaljevalni prsno z obratom in podvodnim zaveslajem
  • Poznati razliko med prsnim s povdarjenim drsenjem in šprintom
  • Plavati serije na čas, kot tudi daljše razdalje v pravilni tehniki
  • Pričeti s skokom  in prehodom v plavanje, v nadaljevalni tehniki odplavati 2x200m in uporabljati obrat s podvodnim zaveslajem

  Kravl:

  • Utrditi kravl noge z dihanjem ( razdalja in efektivnost)
  • Utrditi nadaljevalni kravl z uporabo salte obrata (oblika, efektivnost zaveslaja)
  • Plavati serije na čas, kot tudi dalše razdalje v pravilni tehniki
  • Pričeti s skokom  in prehodom v plavanje, v nadaljevalni tehniki odplavati 2x200m in uporabljati salto

  Hrbtno:

  • Osvojiti nadaljevalni hrbtno zaveslaj (oblika)
  • Osvojiti hrbtno obrat in štartni skok
  • Utrditi nadaljevalno tehniko na daljših razdaljah večjih od 200m

  Delfin:

  • Utrditi gibanje
  • Utrditi  delfin zaveslaje (oblika)
  • Osvojiti delfin udarce
  • Utrditi delfin tehniko na krajših (25m) razdaljah 

  Štartni skok:

  • Utrditi štartni skok in uporaba pri serijah

  Na koncu leta biti sposoben odplavati daljše (do 200m) razdalje v nadaljevalni tehniki brez rušenja tehnike.  Plavati vse štiri tehnike. Odplavati serije na čas pri višji intenzivnosti.  Preplavana razdalja na urah od 1500m do 2000m.

  Primerno za: 

  • Vpis v ta program je primeren za tiste, ki plavajo vse 4 tehnike in imajo med plavanjem kontrolo 
  • Uporavljajo skok na glavo
  • Poznajo prsno obrat s podvodnim zaveslajem
  • Poznajo kravl obrat-salto
  • So sposobni oplavati 200m nog posamezne tehnike
  • Odplavajo 25m delfin s pasivnim delom nog in brez udiha
 • NAPREDNO PLAVANJE

  Vsebina je v pripravi.