Skoči na vsebino

 kontaktkabinettel. int.vloge
Hadžić Vedran3000601-520-77-01vodja


  • preventivni sistematični pregledi za športnike, rekreativce in druge osebe (anamneza, antropometrija, klinični pregled, EKG, krvni pritisk, laboratorij – hematologija, biokemija, diagnoza – priporočila)
  • ugotavljanje telesne konstitucije in sestave organizma s pomočjo antropometrije
  • ugotavljanje funkcionalnih sposobnosti srčno-žilnega in pljučnega sistema (statična spirometrija, aerobna kapaciteta, anaerobni prag)
  • ugotavljanje koronarne rezerve srca (dinamična elektrokardiografija z merjenjem krvnega pritiska med in po obremenitvi)
  • ugotavljanje prehrambenega statusa športnikov in drugih oseb (računalniška analiza prehrane športnika po oceni antropometrije)
  • medicinska izokinetika (ugotavljanje stanja in uravnoteženosti mišičnih skupin posameznih sklepov)
  • svetovanje pri programiranju trenažno - tekmovalnih programov
  • izdelava jedilnikov in dodatkov
  • protibolečinska - nemedikamentozna terapija (elektroterapija, akupunktura)
  • še druge naloge skladno z novimi interesi teorije in prakse

Storitve