Skoči na vsebino

Uredništvo

Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana
tel.: 01 520 77 00, faks: 01 520 77 30
 

 

Uredniški odbor:

dr. Frane Erčulj (glavni in odgovorni urednik), dr. Vedran Hadžič, Peter Škerlj, dr. Aleš Filipčič, dr. Matej Majerič, dr. Tomaž Pavlin

 

Izdajatelja:
Fakulteta za šport in Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez

 

Založnik:
Fakulteta za šport

 

Revija izhaja s finančno pomočjo Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in Ministrstva za šolstvo in šport.