Skoči na vsebino

Navodila

OSNOVNA NAVODILA

Rok za prijavo

Rok za prijavo je najmanj 15 delovnih dni pred začetkom seminarja. Pravilno izpolnjena prijava je veljavna, če jo pošljete pisno na prijavnici na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Center za vseživljenjsko učenje v športu, Gortanova 22, 1000 Ljubljana. Vsebovati mora vse zahtevane podatke prijavitelja (ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno št., telefonsko številko in naslov elektronske pošte…) in plačnika (ime, naslov šole oz. organizacije, telefonsko številko, naslov elektronske pošte, davčno številko). Če se bo za posamezni seminar prijavilo preveč udeležencev, bomo upoštevali vrstni red prispelih prijav do zapolnitve prostih mest.          

Plačilo kotizacije

Izpolnite prijavnico, ki ima veljavnost predračuna. Najkasneje teden dni pred pričetkom seminarja nakažite ustrezen znesek na poslovni račun UL, Fakultete za šport, Center za vseživljenjsko učenje v športu, Gortanova 22, 1000 Ljubljana, št.: 01100-6030708477 pri UJP RS. Na nakazilu naj bodo razvidni plačnik ter ime in priimek udeleženca (sklic 500 - 35). Fotokopijo potrdila o plačilu pošljite po pošti na naslov organizatorja ali na e_naslov permanentno@fsp.uni-lj.si, najkasneje dva dni pred pričetkom oz. prinesite s seboj na seminar. Po prejemu plačila bomo plačnikom poslali račun. V primeru težav pri nakazilu nas lahko pokličite na tel. št.: 01 520 77 42.  

Udeležba na seminarju

Udeležba na seminarju je mogoča le s potrdilom o plačani kotizaciji. Seminarja se bodo lahko udeležili le posamezniki s plačano kotizacijo.  

Plačilo stroškov

Kotizacija vključuje le stroške seminarja in ne vključuje bivanja, prehrane in drugih morebitnih stroškov (npr. smučarske vozovnice).  

Odjava udeležbe in vračilo kotizacije

Rok za odjavo od seminarja je najmanj 10 delavnih dni pred začetkom. Odjave seminarja morajo biti pisne. Če prijavljeni kandidat udeležbe na seminarju ne odjavi pisno v 10 delavnih dneh pred pričetkom seminarja, Fakulteta za šport zaračuna stroške organizacije, in sicer 50% kotizacije oz. cene seminarja. Če se kandidat od udeležbe na seminarju odjavi na dan pričetka seminarja, ali če se od seminarja ne odjavi, Fakulteta za šport zaračuna celotno ceno seminarja (100%). Če je bila kotizacija že vplačana, je potrebno na gornji naslov nasloviti pisno vlogo za vračilo in predložiti fotokopijo dokazila o vplačilu. Na podlagi tega vam bomo izstavili ustrezno računovodsko listino in vam vrnili denar (če boste do vračila upravičeni).