Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Tekoča obvestila za kandidate za vpis v 1. letnik dodiplomskih programov

Pozdravljeni kandidati za vpis na Fakulteto za šport!

Na tej strani objavljamo informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik prvostopenjskih študijskih programov Univerze v Ljubljani Fakultete za šport, v študijskem letu 2021/22.

Prijavni postopek za vpis v naslednje študijsko leto se bo začel z objavo Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2021/22, ki bo objavljen do 1. februarja 2021 v elektronski obliki na spletnih straneh službe VPIS Univerze v Ljubljani, MIZŠ in na portalu eVŠ.

Pogoji za vpis v programe 1. stopnje UL FŠ:

  • V univerzitetna študijska programa KINEZIOLOGIJA in ŠPORTNA VZGOJA se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
  • V univerzitetni študijski program ŠPORTNO TRENIRANJE se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program ali kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi). Kandidat si ob prijavi izbere usmeritveni predmet - športno panogo, iz katere ima aktualne ali pretekle tekmovalne  oz. trenerske izkušnje, ki jih dokazuje s potrdilom kluba, športne zveze ali Olimpijskega komiteja Slovenije - ZŠZ (obvezna prijavna dokumentacija). Kandidat lahko izbira med naslednjimi športnimi panogami: alpsko smučanje in deskanje na snegu, atletika, badminton, biatlon, borilni športi, hokej na ledu, fitnes, kajak kanu, kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, ples, ritmična gimnastika, športno plezanje in alpinizem, rokomet, squash, smučarski skoki in nordijska kombinacija, smučarski tek, športna gimnastika, tenis, triatlon, vaterpolo, veslanje.

 

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in znanj (Opisi testov preizkusa)

Pogoj za opravljanje preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj je ustrezno zdravniško potrdilo (vsebovati mora zdravstveno anamnezo kandidata za vpis, iz katere so razvidni podatki o morebitnih težjih poškodbah ali boleznih; izda ga lahko družinski – splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje zdravnika specialista, mora kandidat na poziv priložiti tudi to). Zdravniško potrdilo je lahko izdano od začetka meseca maja in velja le za opravljanje preizkusa v tekočem letu. Kandidati ga morajo poslati na Fakulteto za šport do točno določenega roka v začetku junija. Natančne informacije o oddaji zdravniškega potrdila za preizkus v letu 2021 bodo objavljene v Razpisu za vpis v študijsko leto 2021/22 (1. februarja 2021).

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • uspeh pri preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj: 40% točk                                             
  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu: 45% točk                                     
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 15% točk                                                                                

 

ŠPORTNIKI V PRIJAVNEM POSTOPKU:

Kandidati s statusom športnika lahko svoj status v prijavno-sprejemnem postopku uveljavljate na dva načina:

  • Pošljete dokazilo o kategorizaciji OKS na Fakulteto za šport in pridobite bonus točke k točkam preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj; v mesecu maju, ko bo treba na Fakulteto za šport poslati zdravniško potrdilo, pošljete tudi potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o vaši trenutno veljavni kategorizaciji in s tem pridobite dodatne točke k točkam, ki jih boste dosegli na preizkusu. Več o tem bo objavljeno na spletni strani https://www.fsp.uni-lj.si/bodoci-studenti/

V primeru, da imate zahtevana dokazila za obe boniteti, lahko uveljavljate obe.

 

Minimumi točk, potrebnih za sprejem na redna mesta v 1. prijavnem roku, za nekaj zadnjih let:

 

Športna vzgoja  

Kineziologija 

Športno treniranje

2015/16

69,32

81,03

71,53

2016/17

70,31

80,48

67,92

2017/18

68,22

76,75

69,76

2018/19

70,06

81,72

69,65

2019/20

71,44

80,53

71,42

2020/21

70,27

85,75

75,56

Več o potrebnih točkah za sprejem iz preteklih let na spletnih straneh Visokošolske prijavno-informacijske službe UL.

 

IN ČE ŠE NE VESTE, KATERI ŠTUDIJ BI IZBRALI?

Pri odločanju o vaši prihodnji, študijski, poti, so vam lahko v pomoč tudi Karierni centri Univerze v Ljubljani, z mnogimi koristnimi informacijami, usmeritvami in osebnim svetovanjem  o izbiri študija. Več si preberite na njihovih spletnih straneh.

Od 23. do 27. 11. 2020 je potekal VIRTUALNI KARIERNI SEJEM - sejem poklicev in izobraževanja.  Informacije o študijskih programih, zaposlitvenih možnostih, poklicih, podjetjih in še veliko drugega, aktualnega za dijake, ki se bodo letos vpisovali na fakultete, so še vedno objavljene na portalu sejma, ki bo aktiven vse do avgusta 2021. Vabljeni k vstopu in ogledu: https://www.karierni-sejem.si/

V januarju 2021 bo sledila 13. INFORMATIVA - sejem izobraževanja in poklicev (letos on-line), nato v februarju tudi tradicionalni INFORMATIVNI DNEVI 2021 - predstavitve fakultet in  študijskih programov (letos prav tako on-line). Vse informacije o tem so zbrane na spletni strani UL: https://www.uni-lj.si/studij/novice/informativni-dnevi/

 

Z informacijami o študijskih programih in vpisu na Fakulteto za šport pa smo vam na voljo v Študentskem referatu: referat@fsp.uni-lj.si.

 

 

 

Zadnjič posodobljeno: 21. 12. 2020

Vsebine na tej strani ureja Študentski referat Fakultete za šport.